Psychojoga

Joga skoncentrowana na pracy z umysłem – nie zaś na dążeniu do stania na głowie, wbrew możliwościom ciała. Ciało jest tutaj pomostem do dbania o dobrostan psychiczny
i do “resetowania” mózgu po całodziennym przebodźcowaniu. Każda terapeutka ma swoje indywidualne podejście, które jest bezpośrednio powiązane z jej osobowością i jakością jaką wnosi w doświadczenie praktykujących.

.