Ishvara Joga

Praca z każdym elementem ciała fizycznego, o którego istnieniu nie miałeś/miałaś dotychczas pojęcia 😉

Iśwara (sanskr.) „wewnętrzny nauczyciel”, „Duch”, „forma/aspekt Boga”, nie mający zewnętrznej manifestacji. Iśvara jest naszą duchową zasadą, iskrą boskości, która płonie w każdym z nas. Joga Iśwary jest metodologią, której celem jest osiągnięcie stanu, w którym osoba jest maksymalnie związana ze swoim duchowym aspektem. Joga Ishwara uczy człowieka odczuwania najgłębszego, najsubtelniejszego elementu istoty ludzkiej – iskry Boga. Metodologia oparta jest na unikalnym podejściu, które pozwala nauczyć Cię kontrolować swoje ciało, by zmaksymalizować wewnętrzną harmonię i integralność.

Podstawowe zasady jogi Ishwara:
– integralność przestrzeni wewnętrznej
– odstraszanie od czubka głowy do stóp i od stóp do góry
– prawidłowa praca z masą ciała, środkiem ciężkości i równowagą
– zdolność do relaksu w najtrudniejszych asanach i trudnych sytuacjach życiowych
– prawidłowa praca z kręgosłupem, stawami i głębokimi mięśniami
– aktywacja zamków – właściwe użycie bandh – przeciwdziałanie asymetrii ciała
– rozwój jakości „Sthira” – stanu trwałego spokoju.

 

Zapraszam,

Tatiana Bondarets